Zero waste, czyli dosłownie "zero odpadów", to filozofia życiowa, która ma na celu minimalizację ilości produkowanych odpadów i zmniejszenie wpływu człowieka na środowisko naturalne. To podejście oparte jest na zasadzie redukcji, ponownego wykorzystania, recyklingu i kompostowania, aby osiągnąć jak najmniejszy negatywny wpływ na planetę. Zachowanie to staje się coraz bardziej...