Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Obchodzone w Polsce z dużym rozmachem i zaangażowaniem wiernych, stanowi wyraz głębokiej wiary oraz przywiązania do tradycji. Święto to, będące manifestacją publicznego wyznania wiary, ma swoje korzenie w średniowieczu i do...